top of page

STAMI med ny rapport om virkningene av hjemmekontor

− Hovedkonklusjonen er at kunnskapsgrunnlaget er svakt og at norske virksomheter risikerer å fatte endringsbeslutninger på spinkelt kunnskapsgrunnlag, sier direktør ved STAMI, Pål Molander.


Mange bedrifter og virksomheter sitter nå og beslutter om hvordan de skal løse arbeidshverdagen etter pandemien. Å fortsette med hjemmekontor i et eller annet omfang ser ut til å være et alternativ for mange.Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har nå gjennomgått all internasjonal forskning på hvordan hjemmekontor påvirker helse og arbeidsmiljø. Det er det knyttet stor usikkerhet til, viser en ny kunnskapsoppsummering fra instituttet.


− Vårt råd til norsk arbeidsliv på vei inn i post-korona-perioden er at de tar hensyn til alle usikkerhetsmomentene når de nå rigger for en ny arbeidshverdag, sier Molander.


Han understreker at de som treffer best, vil kunne få en gevinst når det gjelder både arbeidsmiljø og produktivitet.


− Hvis man bommer, risikerer man tap. Det står med andre ord mye på spill, fastslår han.


Videre peker Molander på at erfaringene fra hjemmekontorperioden vi har hatt under pandemien, ikke nødvendigvis er så verdifulle fordi omstendighetene har vært helt spesielle. Mange av de sannsynlige effektene vil kunne inntreffe i et lengre løp.


− Det er viktig både for virksomheter og for samfunnet som helhet å vite hva forskning som ikke er relatert til en unntakssituasjon, sier om hvordan hjemmekontor påvirker helse og arbeidsmiljø. Kunnskap om dette setter virksomhetene i stand til å gjøre kunnskapsbaserte valg om hvordan den nye arbeidshverdagen deres skal se ut, påpeker han.


Comments


bottom of page