top of page
Vår digitale løsning
HMSdesign.tudu.no

HMSdesign AS har gleden av å tilby leveranse og drift av vårt HMS/ HR-system, Tudu. Systemet er et modulbasert system  som inneholder eget HMS og HR-verktøy, avvikshåndtering, eget styrerom og GDPR.

I januar 2020 lanserte vi vår Tudu, som er et digitalt system for håndtering det lovpålagte rundt HMS, som er bransjetilpasset og brukervennlig. I tillegg gjør vår HR-modul det mulig å digitalisere ansattpermen, og gi leder og ansatt enkel tilgang til egen mappe.

Vi har også andre moduler innen styrearbeid og GDPR.

Digitale løsninger: Service

Leveranse og drift av HMS/ HR-system

Skal vi bistå deg med å digitalisere din HMS-hverdag? 

HMSdesign har ulike løsninger for å digitalisere og effektivisere HMS-arbeidet. 

Dette sikrer at alle ansatte har tilgang og kan ta i bruk systemet. Uansett om man sitter på et kontor eller er i operativ tjeneste. Systemet tilpasses slik at bedrifter med få eller mange ansatte får like god oversikt og effektivitet i sine HMS-arbeider.

Smarte løsninger vil hjelpe deg som leder å ha full oversikt over alt du behøver relatert til lovkravene om HMS på arbeidsplassen. Og husk at god HMS er lønnsomt og fremmer innovasjon på din arbeidsplass.

Les mer om vårt online-system

Har du egne interne løsninger?

HMSdesign kan bidra med ivaretakelsen og utviklingen av de internkontroll-systemer du allerede har tilgang på.

Vi har lang erfaring med HMS-arbeid og kan bidra med oppdateringer av sjekklister, prosedyrer og rutiner, risikokartlegginger, HMS-planer med mer. Vi kan også delta på revisjoner med tilhørende handlingsplaner for å sikre at systemet oppdatert, hensiktsmessig og etterlevd.

Vår praktiske tilnærming til HMS-faget gjør at vi har gode skussmål på innføring, opplæring og motivering av ledere, verneombud og ansatte på. Forankret involvering og oppriktig engasjement er viktige faktorer for et godt og nyttig HMS-arbeid i virksomheten.

bottom of page