top of page

HORECA Akademiet er et rådgivende selskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor e-læring og LMS, sjekklister og kontrollskjema, kurs og opplæring samt kvalitetsledelse TQM for HORECA-bransjen. 

E-læring og LMS

kompetanse satt i system

I gjennomsnitt har ansatte kun 24 minutter pr uke for å tilegne seg ny kunnskap. E-læring og «mikrolæring" vil være gode arenaer for å heve kompetansen blant ledere og ansatte.

Har du behov for å kvalitetssikre opplæringen til dine ansatte? Vi bruker teknologi for å utvikle nye arenaer for læring og kompetanseheving. Ved å tilrettelegge for bruk av Mobil digital læringsplattform (LMS) tilrettelegger vi bransjerettet kunnskap og tilbyr den lett tilgjengelig for alle.

Du som arbeidsgiver får i tillegg enkel oversikt over kompetansen i egen virksomhet og kan dokumentere denne ved tilsyn etc.

HORECA @kademiet bruker den anerkjente og prisbelønte LMS-løsningen utviklet av eloomi.

Sjekklister og kontrollskjema

For å sikre etterlevelse av rutiner og prosedyrer gitt i opplæringen kan vi tilby systemer med digitale skjema og sjekklister.

Gjøremålsliste er en liste med oppgaver som kan hukes av når de anses som ferdige. Listen kan tildeles til enkeltpersoner eller som en delt liste til flere personer, hvor flere brukere kan delta og fullføre listen.

Kontrollskjemabestår av en liste med kontrollpunkter, hvor man velger bestått eller ikke bestått. I tillegg kan kontrollskjemtet kobles til brukere eller avdelinger for å gi oversikt over hvem som oppfyller kravene. 

Kurs og opplæring

Dyktige og inspirerende kursledere er en forutsetning for gode kursopplevelser og et godt læringsmiljø. Våre foredragsholdere har lang erfaring fra rollen som rådgivere og veiledere innenfor bransjen i tillegg til erfaring fra drift. 

HORECA @kademiet  tilbyr et bredt spekter av åpne og bedriftsinterne kurs som er tilrettelagt for bransjen. Vi tilbyr IK-mat og HACCP kurs på tre faglige nivåer, utarbeidelse av IK-alkohol og ansattes kompetanse, kjøkkenøkonomi og driftsrutiner for kjøkkensjef og lederopplæringskurs for nye ledere i bransjen.

Kvalitetsledelse TQM

Kvalitetsledelse er ledelsens arbeid med å fastsette overordnede mål, kvalitetsplaner og ansvar for gjennomføring.

Kvalitetsledelse innebærer å utvikle et kvalitetssystem, en organisasjonsstruktur med prosedyrer, prosesser og ressurser som trengs for godt kvalitetsarbeid. Kvalitetsledelse gjelder på alle nivåer i bedriften fra toppledelse, mellomledere og ledere av daglig drift.

HORECA @kademiet har erfaring og kunnskap til å bidra i arbeidet med å utvikle strukturer, lære opp ledere og involvere medarbeidere for å ta ansvar for egen arbeidsplass.

Vi i HORECA @kademiet kan også bistå i arbeidet med å evaluere oppnådde resultater for systemimplementering og opplæring.

bottom of page