top of page
Påmeldinger av øvrige kurs

Send epost til ole@hmsdesign.no for påmelding av våre øvrige kurs. 

Betingelser ved kurspåmelding

Påmelding skjer via påmeldingsskjema på nettsiden eller direkte på mai. Du vil motta bekreftelse på din kurspåmelding, og påmeldingen er bindende når den er mottatt hos oss.

Gitt ledige plasser ved gjennomføring av fysiske kurs, tar vi i mot påmeldinger inntil 3 dager før kursdato.

Påmeldte til E-læringskurs vil løpende motta innlogging til kursportal og bestilte kurs. Tidsfrist for gjennomføring av kurset står på kurset ved oppstart. Ønsker man å forlenge fristen for å gjennomføring av kurset kan det bli ilagt en tilleggskostnad på kr. 500,- 

Fakturering

Vi sender ut faktura per e-post. Faktura blir utstedt så snart som mulig etter din påmelding. Utstedte fakturaer har 14 dagers betalingsfrist og fakturagebyr på kr 65,- Kursbevis bli utstedt etter at kurset er fullført og bestått, og faktura er betalt. Dersom din bedrift krever bestillingsreferanse på faktura, oppgi denne ved bestilling.

Avbestilling e-læringskurs

  • Ved avmelding når kursdeltaker er opprettet og tildelt kurs i vår kursportal, belastes 50% av kursavgiften.

Avbestilling fysiske kurs

Dersom du må avbestille din kursplass vil du bli belastet kursavgift etter følgende regler:

  • Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart, eller ved manglende oppmøte, belastes 100% av kursavgiften

  • Ved avmelding senere enn fire uker før kursstart, men tidligere enn to uker før kurset, belastes 50 % av kursavgiften

Dersom en deltaker ikke kan stille, men skaffer en annen person til å overta plassen, vil det ikke tilkomme avmeldingsavgift utover ordinær deltakeravgift. Ved sykdom må sykemelding fremlegges. Vi ber om å bli varslet om endringen så snart dette er kjent.

Kansellering av fysiske kurs

Det tas forbehold om gjennomføring og deltakerbegrensning. HMSdesign forbeholder seg retten til å kansellere et hvert kurs på et hvert tidspunkt. Dersom et kurs blir kansellert, blir deltakeravgiften tilbakebetalt. HMSdesign står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser som følge av kansellert kurs utover dette.

 

bottom of page