top of page

HMSdesign AS er et rådgivende selskap som tilbyr tjenester innenfor Bedriftshelsetjeneste, HR, HMS, kvalitet og ledelse tilpasset HORECA-bransjen. Ofte blir disse fagområdene ivaretatt isolert, men med dagens regelverk og krav til involvering av ansatte er grensegangene mindre naturlig.

 

"God HMS er god ledelse"

Unge mennesker på en verksted

HMS-arbeid og kvalitet

Vi har kunnskap, service, engasjement, teknologi og vilje til å dele vår kunnskap om målrettet HMS- og kvalitetsarbeid. Dine behov og vår erfaring gjør at vi sammen målretter tiltak og prioriterer det som betyr mest for dere.

Vi er en samarbeidspartner som bistår øverste ledere, mellomledere og medarbeidere i arbeidsrelaterte spørsmål og kompetanseheving innenfor HMS-arbeidet. 

 

Ved å fokusere på systematisk HMS-arbeid, vil man kunne oppnå bedre rutiner, mindre sykefravær og større grad av medvirkning fra de ansatte. Dette gir igjen bedre kvalitet i arbeidet for arbeidstaker, bedre resultater for virksomheten, større konkurransekraft, tillit hos kunder og arbeidslyst hos den enkelte.

Kurs og opplæring

Dyktige og inspirerende kursledere er en forutsetning for gode kursopplevelser og et godt læringsmiljø. Våre foredragsholdere er kjent for å skape gode arenaer for læring og kompetanseheving. 

HMSdesign tilbyr et bredt spekter av åpne og bedriftsinterne kurs som er tilrettelagt for utvalgte bransjer. Eksempler på kurs er Grunnopplæring Arbeidsmiljø, HMS-kurs for ledere, Risiko og risikostyring, Sykefravær og nærværsarbeid, Medarbeidersamtaler, Den nødvendige samtalen, konflikthåndtering og forebygging av Seksuell trakassering. 

 

HMSdesign tilbyr bransjerettede kurs til HORECA-markedet med blant annet Utviklingsprogram for ledere, Matsikkerhet med IK-mat og HACCP og IK-alkohol med mer.

Vi kan utarbeide tilpassede program på lederutvikling og kompetansehevende tiltak for din virksomhet.

HR og ledelse

HR-området er svært stort, og tjenestebehovet varierer ofte fra bedrift til bedrift. HMSdesign baserer seg på skreddersøm av tjenester etter ledelsesfilosofi og lederstil samt de ansatte og bedriften sine behov. 

Vi leverer operative tjenester innenfor hele HR-spekteret. Vi skal kunne utføre mest mulig for deg som leder, slik at du kan bringe fram det beste på kjernevirksomheten din. Vi mener at gode HR-tjenester må være tilpasset hver enkelt bedrift og hvert enkelt arbeidsmiljø. Du står derfor fritt til å avgjøre hvilke tjenester du ønsker fra oss. 

Rutiner og prosedyrer

Som arbeidsgiver har du plikt til åutarbeide og gjøre dine ansatte kjent med en rekke prosedyrer og rutiner.

Hvilke rutiner og prosedyrer må utarbeides og hvilket omfang må HMS systemet ha? Dette kan være svært tidkrevende og komplisert å utarbeide, spesielt når man ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring med den type arbeid fra før. 

Vi i HMSdesign har effektive metoder for utarbeiding og implementering av de nødvendige rutinene for din bedrift.

bottom of page