top of page
Håndtering av personopplysninger

HMSdesign AS behandler dine personopplysninger for å kunne håndtere henvendelsen din, samt bygge en interesseprofil. Denne benyttes for å tilpasse sidevisninger på våre nettsider med henblikk på økt relevans for deg. Opplysningene og interesseprofilen danner også grunnlag for å kunne kontakte deg, samt formidle informasjon og tilbud. Vi vil kun formidle slik informasjon på e-post hvis du har takket JA til dette.

For at vi skal danne oss et bilde av hva du er interessert i, bruker vi opplysningene du gir oss på våre nettsider og bruken av våre tjenester. Du kan når som helst be om å få slettet denne typen personopplysninger, samt trekke tilbake ditt samtykke til videre behandling av dine personopplysninger til formål beskrevet over.

Ta gjerne kontakt med oss på post@hmsdesign.no for å få mer informasjon om vår dokumentasjon i denne forbindelse,  eller dersom du har andre spørsmål til hvordan HMSdesign AS behandler dine personopplysninger.

 

Du har rett til å begjære innsyn i, korrigering eller begrensning av, samt rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. 

Du finner mer informasjon om vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter i vår personvernerklæring.

HORECA Akademiet AS behandler dine personopplysninger for å kunne håndtere henvendelsen din, samt bygge en interesseprofil. Denne benyttes for å tilpasse sidevisninger på våre nettsider med henblikk på økt relevans for deg. Opplysningene og interesseprofilen danner også grunnlag for å kunne kontakte deg, samt formidle informasjon og tilbud. Vi vil kun formidle slik informasjon på e-post hvis du har takket JA til dette.

For at vi skal danne oss et bilde av hva du er interessert i, bruker vi opplysningene du gir oss på våre nettsider og bruken av våre tjenester. Du kan når som helst be om å få slettet denne typen personopplysninger, samt trekke tilbake ditt samtykke til videre behandling av dine personopplysninger til formål beskrevet over.

Ta gjerne kontakt med oss på post@horecaakademeiet.no for å få mer informasjon om vår dokumentasjon i denne forbindelse,  eller dersom du har andre spørsmål til hvordan HORECA Akademiet AS behandler dine personopplysninger.

 

Du har rett til å begjære innsyn i, korrigering eller begrensning av, samt rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. 

Du finner mer informasjon om vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter i vår personvernerklæring.

bottom of page