top of page

Nye krav til arbeidsavtaler fra 1.juli 2024

1. juli 2024 kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtalen skal inneholde. Endringene skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår.


Endringene i arbeidsmiljøloven gjennomfører et EU-direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår (arbeidsvilkårsdirektivet) i norsk rett. Endringene skal styrke arbeidstakernes rettigheter gjennom å sikre mer forutsigbare arbeidsvilkår og gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.Hva skal arbeidsavtalen inneholde? 

  • Navn på arbeidsgiver og arbeidssted

  • Beskrivelse av arbeidet

  • Oppstart, arbeidstid og arbeidsperioder

  • Retten til ferie og feriepenger

  • Lønn og godtgjørelse

  • Oppsigelse

  • Eventuelle tariffavtaler


Comments


bottom of page