top of page

Hvordan sikre et best mulig arbeidsliv etter korona?

Når samfunnet nå åpner opp igjen, stiller både arbeidsgivere og arbeidstakere seg spørsmålet om hvordan fremtidens jobbhverdag vil se ut. Behovet for kunnskap og refleksjoner om arbeidsmiljøet fremover har neppe vært større.

Hva skal vi ta med oss videre inn i fremtidens arbeidsmiljø?


Autonomi som konkurransefortrinn

Tillit og autonomi i har ført til at norsk arbeidsliv har hatt høy verdiskaping, god kvalitet på velferdstjenestene og høy kompetanse. En annen effekt er at ni av ti trives på jobb i Norge. Medbestemmelse og autonomi på jobb er et stort konkurransefortrinn for oss i en stadig mer globalisert verden hvor konkurransen øker. Det gir godt arbeidsmiljø og jobbtilhørighetet og bidrar til at vi står på litt ekstra på jobben.

Tett dialog og godt kunnskapsgrunnlag

Når alt kommer til alt er hovedårsaken med å være på jobb at bedriften du jobber i tjener penger eller – for offentlig ansatte – leverer gode velferdstjenester mener Anne Karin Bratten i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, og sier det må være styrende for omfanget av hjemmekontor fremover.


Forskningen som premissleverandør

I debatten om hjemmekontor kjemper behovene til andre sektorer om oppmerksomheten. Arealbesparing, miljø- og distriktspolitikk og samferdsel er eksempler på det. Molander mener det er for få som snakker om det aller viktigste – hva som faktisk gir best arbeid.

− Det vil også gi best arbeidsmiljø! Alle snakker om kaffemaskinen, men det som skaper produktivitet og godt arbeidsmiljø, er hvordan vi jobber sammen og skaper ting sammen. Vi må klare å tenke i et litt lengre perspektiv og teste og evaluere før vi setter to streker under svaret. Forskningen vil være en god og viktig premissleverandør for hvordan vi skal innrette oss fremover.

Comentarios


bottom of page