top of page

Hvordan sikre et best mulig arbeidsliv etter korona?

Når samfunnet nå åpner opp igjen, stiller både arbeidsgivere og arbeidstakere seg spørsmålet om hvordan fremtidens jobbhverdag vil se ut. Behovet for kunnskap og refleksjoner om arbeidsmil