top of page

Veileder for smittevern i reiselivet

NHO Reiseliv har laget en veileder for reiselivet innenfor dagens retningslinjer for smittevern. Kontakt oss i HMSdesign for våre verktøy og skjema.


Fra nasjonalt hold foreligger det allerede retningslinjene for åpning av barnehage og skole, og det jobbes med retningslinjer for helsepersonell utenfor spesialisthelsetjenesten, og frisør- og velværebransjen. På nåværende tidspunkt foregår det ikke et slikt nasjonalt koordinert arbeid med retningslinjer for andre bransjer. Det er imidlertid flere forskriftsbestemmelser og retningslinjer som også gjelder reiselivet.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page