top of page

Veileder for smittevern i reiselivet

NHO Reiseliv har laget en veileder for reiselivet innenfor dagens retningslinjer for smittevern. Kontakt oss i HMSdesign for våre verktøy og skjema.


Fra nasjonalt hold foreligger det allerede retningslinjene for åpning av barnehage og skole, og det jobbes med retningslinjer for helsepersonell utenfor spesialisthelsetjenesten, og frisør- og velværebransjen. På nåværende tidspunkt foregår det ikke et slikt nasjonalt koordinert arbeid med retningslinjer for andre bransjer. Det er imidlertid flere forskriftsbestemmelser og retningslinjer som også gjelder reiselivet.

bottom of page