top of page

Vedtak til lov om endringer i folketrygdeloven (sykepenger og pleiepenger)