top of page

Unntak fra innreiserestriksjoner

Formålet med den søknadsbaserte ordningen er å gi adgang til innreise for utlendinger som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter, så lenge det er innreiserestriksjoner på retten til innreise for utlendinger som ellers vil ha lovlig adgang til Norge etter utlendingsloven.Kategori: Personell med spesialisert kompetanse som er strengt nødvendig for å avverge driftsstans


Hva menes her med "Nært forestående driftsstans"

Nært forestående driftsstans innebærer at virksomheten eller prosjektet vil oppleve driftsstans innen 31. juli 2021.

Datoen er knyttet opp til Regjeringens gjennåpningsplan og vil bli vurdert fortløpende.


Om ordningen

Ordningen innebærer et unntak fra gjeldende innreiserestriksjoner, som kun kan gis til nærmere angitte grupper av utenlandske arbeids-/oppdragstakere.

Vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene gjelder for innreise inntil 14 dager fra vedtaksdato. Gyldighetsperioden gjelder kun for innreise, og er uavhengig av oppholdets varighet.


Hvem kan det søkes for

Søknadsordningen omfatter utlendinger som:

  • Har spesialisert kompetanse, og skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for å avverge pågående eller nært forestående driftsstans i virksomheten eller i et pågående prosjekt.

  • Nært forestående driftsstans innebærer at virksomheten eller prosjektet vil oppleve driftsstans innen 31. juli 2021. Datoen er knyttet opp til Regjeringens gjennåpningsplan og vil bli vurdert fortløpende.

  • Driftsstans vil kunne få utslag gjennom midlertidig eller permanent opphør av ansettelsesforhold, prosjekt- eller produksjonsstans eller tap eller mislighold av avtaler som vil føre til konkurs eller avvikling av foretaket.


Comentarios


bottom of page