top of page

Unntak fra innreiserestriksjoner

Formålet med den søknadsbaserte ordningen er å gi adgang til innreise for utlendinger som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter, så lenge det er innreiserestriksjoner på retten til innreise for utlendinger som ellers vil ha lovlig adgang til Norge etter utlendingsloven.