top of page

Tiltak for å redusere smitte for virksomheter innenfor overnatting og serveringsbransjen

Oppdatert: 2. jul. 2020

Som bedriftshelsetjeneste har vi mange spørsmål om korona og hvordan arbeidsgiver kan ivareta både drift, ansatte og gjester. Vi har utarbeidet ulike veiledere som er i tråd med helsefaglige råd og myndighetenes bestemmelser.


Veilederen er utarbeidet til hjelp for å redusere smitte med koronavirus blant egne ansatte samt minimere konsekvensen av karantenebestemmelsene ved smitteutbrudd i egen virksomhet.

Veileder nr 2: Tiltak for å redusere smitte og konsekvensene av smitte for virksomheter i drift innenfor Overnatting og Servering

Denne veilederen er utarbeidet til hjelp for å redusere smitte med koronavirus blant egne ansatte samt minimere konsekvensen av karantenebestemmelsene ved smitteutbrudd i egen virksomhet. Veilederen inneholder detaljerte smitteverntiltak man bør vurdere innført i arbeidet med gjenåpning. Veilederen bør også brukes av virksomheter som er i drift som et verktøy for kvalitetssikring av egne tiltak.
Veiledere nr 1: Risikokartlegging, smittevernleder og sjekkliste for håndtering av

smittevern for overnatting og serveringssteder

Denne veilederen skal gi r.d og f.ringer til servering og overnattingsbedrifter n.r det

gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19- utbruddet) v.ren 2020.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page