top of page

Tiltak for å redusere smitte for virksomheter innenfor overnatting og serveringsbransjen

Oppdatert: 2. jul. 2020

Som bedriftshelsetjeneste har vi mange spørsmål om korona og hvordan arbeidsgiver kan ivareta både drift, ansatte og gjester. Vi har utarbeidet ulike veiledere som er i tråd med helsefaglige råd og myndighetenes bestemmelser.


Veilederen er utarbeidet til hjelp for å redusere smitte med koronavirus blant egne ansatte samt minimere konsekvensen av karantenebestemmelsene ved smitteutbrudd i egen virksomhet.