top of page

Skiftarbeidarar er meir utsette for muskel- og skjelettplager