top of page

Regelendring knyttet til permittering og dagpenger

Det er vedtatt en rekke endringer i reglene for permittering og dagpenger knyttet til virusutbruddet. Regelverket strammes nå inn i nye endringer med virkning fra 1. november 2020.

Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sticos, 02.11.20


Varslingsfrist ved permittering

Varslingsfristen for permittering er som hovedregel 14 dager. Ved uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. Permittering som skyldes koronapandemien kan være uforutsett. Dette må vurderes konkret.

Arbeidsgivers lønnspliktperiode I og II

Ved iverksettelse av permittering har arbeidsgiver 10 lønnspliktdager hvor arbeidstaker ikke har arbeidsplikt.


Fra 1. november utvides adgangen til å permittere til 52 uker i løpet av de siste 18 måneder. Samtidig innføres en lønnspliktperiode II på 5 virkedager for permitteringer som har vart i 30 uker, fra 1. januar 2021. Det vil si at selv om arbeidstaker har vært permittert helt eller delvis i 30 uker eller mer før 1. januar 2021, skal altså de 5 lønnspliktdagene kun utbetales for de som fremdeles er permittert 1. januar 2021.


Lønnspliktperiode II teller fortløpende 5 virkedager (med unntak av lørdag og søndag), uavhengig av om arbeidstaker har fri, fravær eller arbeid.


Lønnskompensasjon fra NAV

Bestemmelsene om lønnskompensasjon fra NAV på 18 dager etter arbeidsgivers lønnspliktdager, gjaldt kun for permitteringer som ble iverksatt før 1. september.


Dagpenger fra NAV 

Med virkning fra 20. mars ble regelverket for rett til dagpenger ved permittering endret. Fra 1. november endres regelverket igjen.

Comments


bottom of page