top of page

Online HMS-system

Vår digitale løsning er HMSdesign.tudu.no. Systemet er modulbasert og inneholder eget HMS og HR-verktøy, skjema og sjekklister, avvikshåndtering, eget styrerom, GDPR med mer.


Deleger oppgaver til dine medarbeidere og få varsel om noe ikke blir utført i tide. Legg opp rutinemessige og periodiske sjekker og ha kontroll på viktige begivenheter og lovpålagte aktiviteter. Ved første innlogging vil vi kunne bistå deg og ha gjort klart viktige begivenheter for hele året tilpasset din bransje og bedrift, både når det gjelder internkontroll, personvern og HMS plan.

Gi dine ansatte egendefinert brukertilgang og legg inn dine avdelinger sammen med vår bransjetilpasset oppsett av HMS, HR og Styrerom. Dette sikrer at alle ansatte har tilgang og kan ta i bruk systemet, uansett om man sitter på et kontor eller er i operativ tjeneste.


Enkelt å registrere avvik og håndtere disse

I en travel hverdag er det fort gjort å tenke at man fikser opp i ting senere. Med Tudu tilgjengelig på alle plattformer er det enkelt å sende avviksmeldinger – og definere hva og hvor. Du kan også ta et bilde av hendelsen, og knytte det automatisk opp mot avviket. Tilpass deres egne kategorier og avdelingerAlle skjemaer på ett sted - fyll ut på 1-2-3

Tudu kommer med forslag til skjemaer for alt fra risikoanalyser, vernerunder til Sikker Jobb Analyse. Skjemaene er bransjetilpasset din bedrift, men de er redigerbare. Hvis noe ikke er helt slik det skal være, kan avvik meldes direkte fra skjemaet, og du som leder kan delegere og sørge for at det blir gjort noe med. Dere kan også opprette egne skjemaer, til bruk i din bedrifts HMS arbeid


bottom of page