top of page

Nytt om coronavirus. Tiltak i arbeidslivet mot smitte

Oppdatert: 10. mar. 2020

For å hindre potensiell smitte med det nye coronaviruset, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig i helse- og omsorgstjenesten og andre arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Som mange har fått med seg har et hittil ukjent coronavirus forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Utbruddet startet i desember 2019. I de fleste tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.


Sykdommen smitter mellom mennesker og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Det rapporteres nå om flere tilfeller fra andre kinesiske byer og i resten av verden. Foreløpig har ingen fått påvist dette viruset i Norge. Dersom vi får tilfeller av smitte i Norge, vil norske helsemyndigheter offentliggjøre informasjon om det. 

 

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:


Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.


 

Følg råd fra helsemyndighetene

Verdens helseorganisasjon og det europeiske smittevernbyrået ECDC vurderer at ytterligere global spredning er sannsynlig, med størst risiko i landene med mest direkte kontakt med Wuhan. Det vil si land i Asia, men også i verden for øvrig – inkludert Europa. Med god etterlevelse av smitteforebyggende tiltak, spesielt i helsetjenesten, vil risikoen for stor smittespredning kunne reduseres.


Situasjonen er under utvikling og Folkehelseinstituttet følger den nøye. Her finner du oppdatert informasjon fra de norske helsemyndighetene om coronaviruset:Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page