Nye koronatiltak: Dramatisk for bedriftene

Det blir nå innført svært inngripende koronarestriksjoner som rammer mange bedrifter. Noen bedrifter blir nå rammet så hardt at de må permittere ansatte.


Regjeringen varsler i dag at den foreslår ytterligere økonomiske kompensasjonstiltak for å dempe konsekvensene av smitteverntiltakene som nå innføres. Forslagene innebærer blant annet å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut året og å forlenge støttetiltakene for kollektivtransport og fly ut mars.

Noen bedrifter blir nå rammet så hardt at de må permittere ansatte. NAV har utarbeidet en veiviser for permittering. Les mer