top of page

Nå er det tydeligere krav til hva bedriftshelsetjenester (BHT) skal hjelpe virksomhetene med.

Endringene i forskrift om administrative ordninger som trer i kraft 1. januar 2023, har tydeliggjort BHT sitt formål og rolle. Bedriftshelsetjenestene skal først og fremst bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet til virksomhetene. Det er ikke endringer i kravene til hvilke bedrifter som er pålagt å knytte seg til en BHT.


Krav til arbeidsgivers bruk av BHT (§ 13-2) er i hovedsak som tidligere, men det er spesifisert at fokus er på arbeidshelse, arbeidsmiljø og helseskade forårsaket av arbeidet.Bildet er pra Pexels, fauxels


Kravene til bistanden til BHT

Noen virksomheter har plikt til å tilknytte seg en BHT der risikoforholdene tilsier det. Da skal BHT sammen med virksomhetene risikovurdere og sette inn tiltak mot disse forholdene. Det betyr at den samlede bistand til BHT skal ha fokus på det forebyggende arbeidshelse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette skal BHT dokumentere.


De tjenestene BHT gir til virksomhetene som ikke er knyttet til risikoforhold, regnes som tilleggstjenester. Det skal gå fram hvilke tjenester som BHT tilbyr, som er tilleggstjenester. BHT skal dokumentere omfanget av tilleggstjenester i skriftlige beskrivelser av leveranser, eventuelt også i kontrakter og fakturaer.


Les forskrift om administrative ordninger som trer i kraft 01.01.2023 på lovdata § 2-4 i forskriften beskriver krav til BHTs bistand

Les forskrift om organisering, ledelse og medvirkning som trer i kraft 01.01.2023 på lovdata § 13-2 i forskriften beskriver hva arbeidsgivere skal benytte BHT til


Les mer hos STAMI

Kommentare


bottom of page