top of page

Nå er det tydeligere krav til hva bedriftshelsetjenester (BHT) skal hjelpe virksomhetene med.

Endringene i forskrift om administrative ordninger som trer i kraft 1. januar 2023, har tydeliggjort BHT sitt formål og rolle. Bedriftshelsetjenestene skal først og fremst bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet til virksomhetene. Det er ikke endringer i kravene til hvilke bedrifter som er pålagt å knytte seg til en BHT.


Krav til arbeidsgivers bruk av BHT (§ 13-2) er i hovedsak som tidligere, men det er spesifisert at fokus er på arbeidshelse, arbeidsmiljø og helseskade forårsaket av arbeidet.Bildet er pra Pexels, fauxels