top of page

Nye permitteringsregler

Nå blir det mindre risikabelt for bedriftene å hente permitterte arbeidstakere tilbake. NHO og LO er enige om en midlertidig utvidet avbruddsperiode fra 6 til 10 uker ut september.


Utvidelsen i regelverket innebærer at permitterte kan gå tilbake i jobb hos arbeidsgiver i inntil 10 uker, uten at det regnes som en ny permittering dersom bedriften må stenge ned på nytt. Tidligere var denne perioden på 6 uker. Bedriftene slipper altså ny varsling, ny arbeidsgiverperiode og ny søknad om dagpenger. En betingelse er også da at utvidet avbruddsperiode ikke skal påvirke den enkeltes dagpengesak negativt.Bilde av Tim Mossholder fra Pexels

Bedriftene opplever å stadig måtte stenge ned i takt med smittevernreglene. Dette påfører bedriftene kostnader, blant annet ved permittering. Nå er det inngått en protokoll med LO som sannsynligvis innebærer at bedriftene tør å åpne raskere opp. Det er bra for de ansatte, for bedriftene og for samfunnet.


Comments


bottom of page