top of page

Nye permitteringsregler

Nå blir det mindre risikabelt for bedriftene å hente permitterte arbeidstakere tilbake. NHO og LO er enige om en midlertidig utvidet avbruddsperiode fra 6 til 10 uker ut september.


Utvidelsen i regelverket innebærer at permitterte kan gå tilbake i jobb hos arbeidsgiver i inntil 10 uker, uten at det regnes som en ny permittering dersom bedriften må stenge ned på nytt. Tidligere var denne perioden på 6 uker. Bedriftene slipper altså ny varsling, ny arbeidsgiverperiode og ny søknad om dagpenger. En betingelse er også da at utvidet avbruddsperiode ikke skal påvirke den enkeltes dagpengesak negativt.Bilde av Tim Mossholder fra Pexels