top of page

Kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall

Regjeringspartiene og Frp ble 16. november 2020 enige om en ordning med kompensasjon til bedrifter med stort omsetningsfall, i månedene september 2020 til februar 2021.