top of page

HMSdesign AS er offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste

Oppdatert: 14. jun. 2022

Bedriftshelsetjenesten ved HMSdesign AS, org.nr 821743192 er offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste fra Arbeidstilsynet. Virksomheten er oppført med status «godkjent» i godkjenningsregisteret for bedriftshelsetjenester.Begrunnelse for godkjenning fra Arbeidstilsynet

Bedriftshelsetjenesten har dokumentert at dere oppfyller kriteriene for godkjenning:

 • Er organisert i en tjeneste

 • Har et tverrfaglig personale som dekker krav til kompetanse innen arbeidsmedisin/ arbeidshelse, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, yrkeshygiene og systematisk HMS-arbeid

 • Har et faglig personale i minst det volum som er påkrevd

 • Har et kvalitetssystem som skal sikre:

  • oppfølging av virksomheten

  • et relevant tjenestespekter

  • kvalitet på tjenestene

  • målrettet kompetanseutvikling

Er samlet sett i stand til å bistå virksomhetene med systematisk HMS-arbeid på en god måte.
HMSDESIGN AS 2022-03-23 09_54_39
.pdf
Last ned PDF • 269KB

Comments


bottom of page