top of page

Endringer fra 1.1.2024 i kravene om å ha verneombud og AMU

Stortinget har i 2023 vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven. Dette medfører at flere bedrifter må velge verneombud og etablere AMU.

Verneombud

Alle virksomheter med minst fem ansatte pålegges nå å ha verneombud, i motsetning til grensen på 10 ansatte tidligere. Det skal også presiseres at oppgavene til verneombudet skal omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige arbeidstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten.


AMU

I henhold til gjeldende rett skal alle bedrifter med minst 50 ansatte ha et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Hvis en av partene krever det, skal også virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte ha AMU.


Med de nye reglene som er vedtatt endres tersklene for når det skal opprettes AMU og når det kan kreves, ved at dette skal gjelde ved henholdsvis 30 og 10 ansatte.

コメント


bottom of page