top of page

Bruk av bedriftshelsetjenesten i koronakrisen

Bedriftshelsetjeneste har en svært viktig rolle ut mot norske virksomheter, ved å gi råd om hvordan man skal forholde seg til koronaviruset. Både når det gjelder akutt håndtering av ulike situasjoner, og med risikovurderinger og forebyggende tankegang.

Sammen med virksomhetene kan vi bistå med utarbeideidelse av risikovurderinger for å komme frem til best mulig smitteforebyggende tiltak.

Arbeidstilsynet har samlet mye nyttig informasjon om blant annet risikovurdering, samarbeid med ansatte, smittefare, personlig verneutstyr (herunder åndedrettsvern), permittering, arbeidstid og sykefravær.

Virksomheter med utadrettet aktivitet

De som kan gjøre hele eller deler av jobben fra hjemmekontor og med bruk av videoløsninger og telefoni, anbefales å gjøre det.

Virksomheter som har utadrettet aktivitet med publikumskontakt, som for eksempel butikkansatte i matbutikker, offentlig transport og ulike serviceyrker m.m., bør gjennomføre tiltak som kan beskytte arbeidstakerne best mulig. 

Man bør unngå nærkontakt mer personer som har luftveissymptomer.

Korrekt utførelse av renhold

Korrekt utført renhold er viktig for å stoppe smitte av koronaviruset. Hvis det ikke blir korrekt utført, kan det virke mot sin hensikt, og bidra til å spre smitte fremfor å stoppe det.

Godt og riktig renhold er viktig for alle virksomheter.

Renhold av tomme kontorlokaler, hvor ansatte ikke er innom, kan gjennomføres som vanlig uten andre forhåndsregler enn eventuelt bruk av engangshansker hos renholdspersonalet.

Virksomheter uten utadrettet aktivitet

FHI anbefaler bruk av hjemmekontor dersom dette er mulig. Hvis det ikke er mulig må man følge myndighetenes anbefalinger om å ikke gå på jobb ved luftveissymptomer, hold avstand til kollegaer i lunsjpause m.m.


Ta kontakt hvis du ønsker kontakt med oss!


Nyttige lenker:

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page