top of page

Bidra til sommerjobb

Mange unge står av ulike årsaker et stykke unna arbeidsmarkedet. Med en sommerjobb, vil de kunne få verdifull jobberfaring og styrke sine muligheter i arbeidslivet. Dersom du som arbeidsgiver kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan du nå få støtte fra NAV.

Hva dekker tilskuddet?

Tilskuddet fra NAV dekker 50 prosent av lønnen til deltakeren i inntil fire uker. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker NAV 75 prosent av lønnen. Tilskuddet beregnes på grunnlag av faktisk stillingsprosent og består av utbetalt lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift av lønnen og feriepengene, og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon.