top of page

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

De samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til et ikke-optimalt arbeidsmiljø er beregnet til 75 (30 – 110) milliarder kroner årlig, og den årlige kostnaden for virksomhetene er beregnet til 30 (15 – 45) milliarder kroner årlig.