top of page

Nettbasert «Grunnkurs i Arbeidsmiljø» for verneombud og ledere i Horeca-bransjen

Verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgivere er pliktige til å gjennomføre HMS-opplæring. Kurset gir en grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).


I samarbeid med NKI har vi utviklet dette nettbaserte «Grunnkurs i arbeidsmiljø». Dette kurset gir en grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Målet er å gi kursdeltakeren kunnskap og forståelse for gjeldende krav, og dermed kunne bidra positivt til HMS-arbeidet i egen bedrift.


Kurset gir innføring i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter og er tilpasset virksomheter som har skriftlig avtale om kortere grunnopplæring enn 40 timer. Opplæringen gir en innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS. Et godt HMS-arbeid er viktig i arbeidet for økt trivsel og lavt sykefravær.


Kommentare


bottom of page