top of page

Meteren er borte — men fritt frem er det ikke

Endelig står en sommer uten behov for meterstokken for tur. Selv om vi kan samles flere, lengre og tettere – er det ikke fritt frem. Alle har rett til en trygg arbeidsplass uten seksuell trakassering.Ansatte i overnattings- og serveringsbransjen er særlig utsatte for seksuell trakassering. Arbeidsgiver må sørge for klare rutiner for å forebygge, varsle og følge opp. Bilde fra Pexels, Helena Lopez.


— Statens arbeidsmiljøinstitutt rapporterer at av de som oppgir å ha opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, sier åtte av ti at kilden til hendelsen er en ikke-ansatt. Altså ofte en gjest eller kunde. Vær oppmerksom på din egen og andres oppførsel i sommer. Kan du ikke si eller gjøre det til en kollega, eller sjefen din, skal du heller ikke si eller gjøre det som kunde eller gjest.


Sårbare arbeidstakere

Risikofaktorer som øker faren for å bli utsatt for seksuell trakassering er blant annet midlertidig ansatte som ikke kjenner sine rettigheter og plikter, arbeid som involverer servering av alkohol og mangel på systematisk HMS-arbeid.


En rapport fra Arbeidstilsynet fra 2017 viste at av 400 kontrollerte virksomheter i utelivsbransjen, hadde kun halvparten tilstrekkelige rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.


— I både serverings- og overnattingsbransjen er det høy bruk av unge, midlertidige ansatte, spesielt i de travleste sommermånedene. I år er et nytt spesielt år, med et stort udekket behov for arbeidskraft. Bransjens kunder og gjester vil møte mange helt ferske arbeidstakere i sommer, og vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å organisere arbeidet slik at risikoen for å utsettes for uønsket seksuell trakassering er lav.


bottom of page