top of page

Forbud mot engangsplast

Regjeringen vil forby flere engangsartikler av plast. Det gjelder blant annet plastbestikk, tallerkener og sugerør. Målet er å få ned plastforsøplingen og utnytte ressursene bedre. Forbudet trer i kraft 3. juli 2021.


Forbudet blir innført som følge av e