top of page

Arbeidstilsynet finner brudd på ivaretakelse av smittevern i ett av tre tilsyn

Arbeidstilsynet har de siste to månedene avdekt brudd på ivaretakelse av smittevern i hvert tredje tilsyn. De fleste bruddene dreier seg om manglende kartlegging og risikovurdering av smittefare.


Mangler kartlegging og risikovurdering

Siden Arbeidstilsynet fikk oppdraget, er smittevern kontrollert i vel 500 tilsyn. I 34 prosent av tilsynene er det avdekt minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern.I 31 prosent av tilsynene hadde ikke virksomheten kartlagt og risikovurdert faren for spredning av koronaviruset. I 24 prosent hadde ikke virksomheten utarbeidet tilstrekkelige planer for eller iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smittespredning.


– Selv om virksomheten har gjort noen tiltak for å unngå smitte, er ikke dette nødvendigvis tilstrekkelig dersom de ikke har kartlagt og risikovurdert smittefaren. Vi ser for eksempel at mange virksomheter er flinke til å ivareta smittevernkrav rettet mot kunder, men glemmer å kartlegge områder der egne arbeidstakere kan risikere å smitte hverandre, sier Trude Vollheim.


Størst andel brudd i overnatting og servering

Siden midten av november har Arbeidstilsynet funnet andelsvis flest brudd på ivaretakelsen av smittevern i næringen overnatting og servering, etterfulgt av varehandel.


Tilsyn med minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern:

  • Overnattings- og serveringsvirksomheter: 54 prosent

  • Varehandel: 45 prosent

  • Bygge- og anleggsvirksomheter: 27 prosent

  • Industri: 25 prosent


Mange tilsyn de neste månedene

Arbeidstilsynet vil nå intensivere tilsynsvirksomheten med norske virksomheter.

I løpet av januar og februar planlegger Arbeidstilsynet å gjennomføre i overkant av 1500 tilsyn hvor ivaretakelse av smittevern er ett av flere tema som kontrolleres.


Skal bidra til godt smittevern

Til tross for at det er avdekt brudd knyttet til smittevern i hvert tredje tilsyn, påpeker Vollheim at de fleste virksomhetene er opptatt av å følge reglene.


– Det viktigste med våre tilsyn, er at vi skal bidra til godt smittevern. Smitteverntiltak på arbeidsplassen er viktig både for den enkelte arbeidstaker og for å hindre ytterligere smittespredning i Norge. Det er også viktig for virksomhetene, for det kan bli kostbart om mange av de ansatte blir syke eller må i karantene og dermed ikke kan bidra i produksjonen, sier Trude Vollheim.

Comments


bottom of page