top of page

Arbeidstilsynet finner brudd på ivaretakelse av smittevern i ett av tre tilsyn