top of page

Arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte

Sist oppdatert. 17.desember 2020.

For å forebygge smitte av koronavirus (covid-19) er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.


Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare.

Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon. Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer.

Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset:

  • Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos Folkehelseinstituttet)

  • Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum

  • Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler

  • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller

  • Manglende opplæring for de ansatte

  • Reisevirksomhet

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.


Comentarios


bottom of page