top of page

Kurs og kurskalender

De ansattes kompetanse er bedriftens viktigste ressurs. HMSdesign tilbyr en rekke kurs og ulike former for opplæring på ulike nivå i bedriften. Vi ønsker å være din samarbeidspartner for målrettet opplæring og kompetansehevende tiltak.

 

HMSdesign holder en rekke åpne og bedriftsinterne kurs rundt om i landet. Kursene kan være i klasserom, en del av en ledersamling eller andre interne aktiviteter. HMSdesign kan også tilby e-læring enten som egne selvstendige kurs eller i kombinasjon med ordinære kurs.

E-læringskurs vi tilbyr på norsk og engelsk

bottom of page