top of page

HMS-kurs for ledere, , E-læring

Price

Kr. 1450,-

Duration

5 timer

Om kurset

Krav til kompetanse

Arbeidsmiljølovens § 3-5 stiller krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Arbeidsgiver skal gjennom opplæringen skaffe seg kunnskap om grunnprinsippene i et systematisk HMS-arbeid og være i stand til å i vareta dette arbeidet i egen virksomhet.

Som arbeidsgiver har du anledning til å delegere oppgaver og involvere dine kolleger i dette arbeidet. Men husk at du ikke kan delegere fra deg ansvaret. Husk derfor gjennom god dialog og revisjon av HMS-systemet å sikre at alle involverte kjenner sine oppgaver og har kompetanse til å utføre disse.

Målsetting

Kurset skal gi deg innsikt og forståelse for det systematisk HMS-arbeid. Målet er å gi deg grunnleggende kunnskap og verktøy slik at du kan bidra i det kontinuerlige HMS-arbeidet i egen virksomhet.

Temaer i kurset

  • Arbeidsmiljøloven (AML) og Arbeidsmiljølovens tilhørende forskrifter

  • HMS- dokumentasjon og systematisk HMS-arbeid i egen virksomheten

  • Risikokartlegging og risikostyring

  • Verneombud, arbeidsmiljøutvalg (AMU) og bedriftshelsetjeneste (BHT)

  • Sykefraværsarbeid og IA

  • Konflikthåndtering

  • Tips og råd ved tilsyn

  • Test som krever bestått

  • Oppsummering


Pris for medlemspris: 1450,-

Pris for ikke medlem: 1850,-

bottom of page