top of page

Grunnopplæring i Arbeidsmiljø (HMS), E-læring

Price

kr. 4400,- eks mva

Duration

40 timer

Om kurset

Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, men er også aktuelt for arbeidsgivere, ledere, mellomledere og ansatte med personalansvar som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø og HMS-arbeid.Mer om kurset

Grunnkurs i arbeidsmiljø gir en grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Målet er å gi kursdeltakeren kunnskap og forståelse for gjeldende krav, og dermed kunne bidra positivt til HMS-arbeidet i egen bedrift.


Kurset kombinerer nettbasert undervisning, prosjektoppgave samt virtuelt klasserom. Kurset dekker arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring for 40-timers "HMS for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU)."


Målsetting

Kurset skal gi deg innsikt og forståelse for det systematisk HMS-arbeid. Målet er å gi grunnleggende kunnskap til til verneombud, deltakere i AMU og andre som aktivt arbeidet med HMS i egen virksomhet.


Temaer i kurset

  • Innføring i Arbeidsmiljøloven (AML) og tilhørende forskrifter

  • Systematisk HMS-arbeid og internkontroll

  • Risikokartlegging og risikostyring

  • Verneombud, arbeidsmiljøutvalg (AMU) og bedriftshelsetjeneste (BHT)

  • Sykefraværsarbeid og IA

  • Konflikthåndtering

  • AKAN

  • Tips og råd ved tilsyn

  • Test som krever bestått

  • Oppsummering


Pris for medlem: 4400,-

Pris for ikke medlem: 5600,-

bottom of page