Bransjerettet bedriftshelsetjeneste som tilbyr 

tjenester innenfor HR, HMS, kvalitet og ledelse

HMSdesign er en tverrfaglig bedriftshelsetjeneste med solid kompetanse på HMS, HR, arbeidsmiljø og ledelse. Vi leverer også tjenester innenfor kurs og opplæring, organisasjonsutvikling, tilpassede arbeidsmiljøundersøkelser og online HMS-løsninger.

 

Sammen med våre kunder arbeider vi for et sunt og trygt arbeidsmiljø med friske og motiverte ledere og ansatte.  Vi er spesialister overfor HORECA-bransjen og tjenesteytende virksomheter i privat sektor.

 

HMSdesign er en underavdeling til SALIS Bedriftshelsetjeneste som er en offentlig godkjent BHT.

sykemeldt dame i sol

Sykefravær og nærværarbeid

God kvalitet i sykefraværsarbeidet krever at en rekke forutsetninger er på plass.

Vi bistår i arbeidet og sikrer grunnleggende kompetanse for helhetlig og inkluderende 

sykefravætrsarbeid.

glassblåser lager vase

Risiko og risikostyring

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet.

Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av både fravær, produksjonstap og ødelagt utstyr.

Aktuelt

office

Nettbasert HMS-kurs for ledere

Kurset er tilrettelagt for å oppfylle Arbeidsmiljølovens §3-5: «Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 

Personer som arbeider i åpent kontorlandskap

Systematisk HMS-arbeid

Internkontroll er et lovkrav rettet mot alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, og utgjør kjernen i arbeidsmiljøaktiviteten i bedriften.

HMSdesign bistår i arbeidet med å forenkle  HMS-arbeidet slik at  det er hensiktsmessig, nyttig og verdifullt for ledelse og ansatte.

Digitale løsninger

Vi har en bransjetilpasset løsning som håndterer din bedrifts behov for HR, HMS og styrearbeid.

 

Gi dine ansatte egendefinert brukertilgang og legg inn dine avdelinger sammen med vår bransjetilpasset oppsett av HMS, HR og Styrerom!

ansatt gjennomfører nettkurs

Kurs og kompetanse

De ansattes kompetanse er bedriftens viktigste ressurs. HMSdesign tilbyr en rekke kurs og ulike former for opplæring på ulike nivå i bedriften. 

 

Vi kan også tilby nettbaserte kurs i vår LMS portal og via vår samarbeidspartner NKI.

smittevern covid-19

Smittevern

HMSdesign har bred kompetanse og kan gi råd om hvordan man skal forholde seg til koronaviruset. 

Både når det gjelder akutt håndtering av ulike situasjoner, og med risikovurderinger og forebyggende rutiner og prosedyrer.

Ledere gjennomgår arbeidsmiljøkartlegging

Arbeidsmiljø- og arbeidshelsekartlegginer

Situasjonsbetingede målrettede kartlegginger som grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid.

 HMSdesign tilbyr derfor web-baserte spørreskjema i gjennomføring av undersøkelser eller arbeidsmiljøkartlegginger. 

bakeriutsalg

HORECA Akademiet

HORECA Akademiet er et rådgivende selskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor e-læring og LMS. 

 

Vi har også løsninger for elektroniske 

sjekklister og kontrollskjema.

Her er et utvalg fra vår kundeportefølje

logo Frati Gruppen
logo Hotel Union Øye
logo Hotel Brosundet
logo CIC Hospitality
logo Norwegian Hospitality Group
logo Dalen Hotel
logo Classic Norway
logo VisitOslo
logo Olav Thon Gruppen
logo Thon Hotels
logo de bergenske management
logo de bergenske servering
logo grand hotel terminus
logo bergen børs
logo hotel augustin
logo hotel zander k
logo Bitastad
logo Sabrura
logo Jordbærpikene
logo SOT  bar & burger
logo Big Bite
logo To Rom og Kjøkken