top of page
Oświadczenie o prywatności

1. Kto odpowiada za leczenie?
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy witryn internetowych HMSdesign AS i HORECA Akademiet AS. HMSdesign AS org. nie. 821 743 192 i HORECA Akademiet AS nr org. 921 667 817 odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zebranych na stronie www.hmsdesign.no

2. Jaki jest cel?
Nasze rejestracje zawierają wyłącznie informacje, które osoba nam dobrowolnie podaje i nie zbieramy w tym celu informacji od osób trzecich.

Informacje są pozyskiwane wyłącznie dla:

 •  ta kontakt w celu zaoferowania odpowiednich produktów i usług oraz zapewnienia dobrej obsługi klienta

 • wyślij odpowiednie informacje

 •  a dostęp do naszych produktów i usług

3. Jaka jest podstawa prawna?
Podstawą prawną przetwarzania informacji o prywatności jest dobrowolna, wyraźna i świadoma zgoda.

4. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Przykłady informacji uzyskanych i zarejestrowanych:

 • Nazwa firmy

 • Osoba kontaktowa

 • Adres firmy / adres do faktury

 • Numer telefonu i adres e-mail

 • Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, w tym w jakiej formie odwiedzane są podstrony, ustawienia przeglądarki oraz adres IP

HMSdesign AS i HORECA Akademiet AS nie zbierają danych osobowych, takich jak data urodzenia i numer PESEL czy informacje o osobistych kartach płatniczych.

5. Skąd pochodzą informacje?
HMSdesign AS  og HORECA Akademiet AS  pobiera informacje za pośrednictwem formularzy na naszej stronie internetowej www.hmsdesign.no po:

 •  kompletny formularz kontaktowy

 • chęć wypróbowania jednego z naszych produktów lub usług 

 • zakup produktów lub usług na naszej stronie internetowej 

 • rejestracja na webinar i/lub kurs 

 • pobierz dokumenty z naszej strony internetowej n

 • zarejestruj się, aby otrzymywać biuletyny lub blogi przez e-mail

6. Czy podanie informacji jest dobrowolne?
Podanie danych osobowych do HMSdesign AS i HORECA Akademiet AS jest dobrowolne.

Jeśli zdecydujesz się nie podawać danych osobowych, możemy uniemożliwić Ci dostęp do któregokolwiek z naszych produktów lub usług.

7. Czy informacje są ujawniane osobom trzecim?
Dane osobowe nie są udostępniane zewnętrznym podmiotom trzecim, ale HMSdesign AS i HORECA Akademiet AS kan use subcontractorom sieci i konserwacji. Tacy podwykonawcy mogą przetwarzać dane osobowe w imieniu HMSdesign AS oraz HORECA Akademiet AS.

8. W jaki sposób informacje są usuwane i archiwizowane?
Informacje są uzyskiwane za pośrednictwem formularzy na stronie www.hmsdesign.no i HORECA Akademiet AS , które są przechowywane w naszym systemie CRM. Informacje są usuwane na żądanie kontaktując się z post@hmsdesign.no oraz post@horekaakademiet.no  gdy otrzymamy od pracownika lub pracodawcy informację o zmianach w stosunku pracy.

9. Jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą i jakie przepisy prawa kraju mają zastosowanie?
Jako użytkownik naszego serwisu masz prawo żądać dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. Możesz również żądać sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującą w Norwegii ustawą o danych osobowych.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie.

10. Jak zabezpieczone są informacje?
Pracownicy HMSdesign AS oraz HORECA Akademiet AS mają dostęp do systemu CRM firmy poprzez osobisty login oraz podpisali oświadczenie o zachowaniu poufności w związku z przetwarzaniem informacji zarejestrowanych w systemie.

Jeśli uważasz, że HMSdesign AS i HORECA Akademiet AS nie przestrzegają Twoich praw zgodnie z Ustawą o Danych Osobowych, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. Odbywa się to poprzez przesłanie skargi do Inspektoratu Danych, dane kontaktowe są dostępne pod adresem  www.datatilsynet.no .

11) Dane kontaktowe HMSdesign AS
HMSdesign AS
Osło

Telefon: 920 54 561
E-mail: post@hmsdesign.no

Nr organizacyjny: 821 743 192

12) Dane kontaktowe HORECA Akademiet AS
Akademia HORECA AS
Ørsta

Telefon: 920 54 561
E-mail: post@horecaakademiet.no

Nr organizacyjny: 921 667 817

bottom of page