top of page

Unge skal skjermes fra forhøyet smitterisiko

Mange unge skal snart ut i sommerjobb. Koronasituasjonen gjør imidlertid at ungdom under 18 år skal unngå enkelte arbeidsoppgaver denne sommeren.

Samfunnet er i ferd med å åpne for fullt etter at koronapandemien la en rekke næringer brakk i midten av mars. Det er dermed behov for sommervikarer også i år.


Risikofylt arbeid

Til tross for at ungdom kan jobbe i de fleste bransjer, er det noen arbeidsoppgaver alle under 18 år skal skånes for. Dette gjelder blant annet oppgaver hvor det er særlig fare for helseskade. I tillegg til arbeid med blant annet giftige og kreftfremkallende stoffer og visse anleggsmaskiner, skal unge under 18 år skjermes for enkelte biologiske faktorer.

Under koronasituasjonen innebærer dette at unge under 18 år ikke skal gjennomføre arbeidsoppgaver hvor de blir eksponert for høyere smitterisiko enn i samfunnet for øvrig. Et eksempel på dette er arbeid innen helsesektoren med koronasmittede.


Arbeidsgiver skal passe på

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at unge sommervikarer ikke utfører oppgaver med forhøyet smitterisiko.

– I koronasituasjonen vi står oppe i, skal arbeidsgiveren fortløpende vurdere om ansatte eller vikarer kan utsettes for smitte på arbeidsplassen. I de bransjene det er aktuelt, må arbeidsgiver sørge for gode rutiner for å skjerme de yngste arbeidstakerne. Unge i sommerjobb skal ha ryddige forhold på arbeidsplassen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.


Du finner forslag til gode opplæringsplaner og sjekklister for unge arbeidstakere ved å logg deg inn hos HMSdesign.tudu.no

Comments


bottom of page