top of page

Regjeringen: Strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Regjeringen har lagt frem frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.


Regjeringen jobber med tiltak i tre faser:

  • Nå iverksettes strakstiltak for å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet.

  • Den nærmeste tiden vil vi jobbe med ytterligere konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig.

  • Vi vurderer også bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten dersom dette blir nødvendig.https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronaviruset/id2693442/

bottom of page