top of page

Regjeringen fjerner svært mange koronatiltak fra klokken 2300 tirsdag 1. februar

Regjeringen fjerner svært mange av koronatiltakene. Samtidig beholder regjeringen noen av tiltakene en stund til, blant annet anbefaling