Oppdaterte plakater med informasjon og smittevernsråd fra Helsedirektoratet

Plakater med informasjon til reisende og plakater med smittevernsråd oversatt til aktuelle språk.Her kan du laste ned aktuelle informasjonsplakater på ulike språk.