top of page

Ny kompensasjonsordning for næringslivet (september 2020 - februar 2021)

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpner 18. januar. Bedrifter som kvalifiserer til støtte, vil få pengene på konto få dager etter at de har søkt. Her finner du informasjon om søknadsprosessen og hvordan du søker.


Hva kan du forberede nå?

Søknaden skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor før den sendes inn. Du må derfor så fort som mulig etablere kontakt med en regnskapsfører eller revisor, hvis du ikke har dette fra før. Den som sender inn søknaden må være registrert med en nøkkelrolle i Enhetsregisteret. Du må foreta eventuelle endringer så fort som mulig hvis dette ikke er oppdatert.Regnskap Norge har laget en informasjonsvideo hvor de går gjennom det mest sentrale ved ordningen. Vi anbefaler at du ser videoen og gjør deg godt forberedt før du starter søknadsprosessen. Se video med fagekspert Knut Høylie.

Brønnøysundregistrene vil åpne for søknader fra mandag 18. januar

I denne veilederen kan du finne ut om ditt foretak kan få tilskudd, hvor mye tilskudd du kan få og hvordan du kan forberede deg fram til du kan sende inn søknaden. Gode forberedelser vil bidra til at søknadsprosessen og utbetalingen kan skje i løpet av få dager.


Kompensasjonsordningen for næringslivet

bottom of page