top of page

NAV: Arbeidsgivere kan korona-permittere ansatte på to dagers varsel

Det globale utbruddet av koronaviruset kan få konsekvenser for virksomheter. Dette kan føre til at noen arbeidsgivere blir nødt til å permittere ansatte.

Permitteringsårsaken

For at en arbeidsgiver skal kunne gå til det skrittet å permittere ansatte må årsaken være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. Vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er som hovedregel oppfylt dersom det kan dokumenteres at partene er enige om at grunnlaget for permitteringen foreligger.

Arbeidstakere som blir permittert som en konsekvens av korona

viruset kan ha rett til dagpenger fra NAV dersom vilkårene for dagpenger ved permittering  for øvrig er oppfylt.

Kommentarer


Kommentarer er slået fra.
bottom of page