top of page

Når skal feriepengene utbetales?

Sommerferien er ikke langt unna. Mange har vært permitterte i store deler av 2020 og ønsker kanskje ikke full ferie? Både for arbeidstakere som har full feriepengeopptjening og de som har mindre opptjening, så kan feriepengeutbetalingen bli utfordrende.


Hvor mye skal utbetales i feriepenger?

Det er fjorårets inntekt som fastsetter hvor mye feriepenger arbeidstakerne får i år. Arbeidstaker må derfor ha opptjent lønn fra en eller flere arbeidsgivere i fjor for å ha rett på feriepenger. Hvis man ikke har vært i jobb vil arbeidstaker likevel ha rett til å ta ferie, men har ikke rett til feriepenger.


Nytt nå i 2021 er at det er midlertidig vedtatt feriepenger av dagpenger. Disse feriepengene beregnes med 10,2 % av utbetalte dagpenger i 2020. Dette gjelder ikke arbeidstakere som fremdeles er permitterte etter 7. juni. De vil isteden få 4 uker med dagpenger uten å være tilgjengelig for arbeid.Hva med de uten full opptjening?

Arbeidstaker som kun har opptjent feriepenger for eksempel for tre uker og ikke ønsker mer enn to uker ferie, har rett til dette. Da skal arbeidstaker kun trekkes for disse tre ukene.

Unntaket er hvis det avvikles fellesferie i virksomheten. Da må arbeidstaker ta ut ferien i fellesferien – dvs. de skal ikke ha lønn for feriefritiden uten opptjening.


Timelønnet arbeidstaker som har enten full opptjening eller redusert ferie, skal avregnes slik:

  • timelønn for arbeidet timer i perioden og

  • feriepenger fordelt i forhold til ferien som skal avvikles. Dette gjøres ved å ta feriepenger / totalt antall feriedager * med feriedager som tas ut.


Når skal feriepengene utbetales?

I henhold til ferielovens bestemmelser skal feriepenger utbetales i forbindelse med ferieavvikling, ferielovens § 11 nr 1.

Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest én uke før ferien tar til. Dersom ferien deles opp skal feriepengene fordeles tilsvarende.

Det er imidlertid som nevnt over vanlig i mange bedrifter å utbetale feriepengene i en fast måned i året, for eksempel i juni. Dette fordi de fleste har sin hovedferie i løpet av sommermånedene.


Hva med dem som fortsatt er permitterte?

Månedslønnede arbeidstakere kan få avregnet alle feriepengene i juni måned. Er det ikke nok lønn å avregne feriepengene i, så skal feriepengene utbetales når arbeidstaker faktisk tar ferie. Dette gjelder spesielt timelønnet arbeidstakere, men også arbeidstakere som er permitterte, i permisjon, langtidssyke osv. hvor arbeidsgiver ikke utbetaler lønn i juni.


Når kommer feriepenger på dagpenger fra NAV?

Tidligere i april har Nav uttalt at de regner med å betale ut Navs nylig vedtatte ferietillegg til arbeidsledige i juni.

Det er foreslått to hovedkrav for å oppfylle retten til feriepenger på dagpenger i sommer:

  • Vedkommende må ha mottatt dagpenger i perioden april til desember 2020.

  • Vedkommende må ha mottatt dagpenger minst åtte uker i denne perioden.

Comments


bottom of page