top of page

Når skal feriepengene utbetales?

Sommerferien er ikke langt unna. Mange har vært permitterte i store deler av 2020 og ønsker kanskje ikke full ferie? Både for arbeidstakere som har full feriepengeopptjening og de som har mindre opptjening, så kan feriepengeutbetalingen bli utfordrende.