top of page

Mange kan forebygge vold og trusler på arbeidsplassen

Antall hendelser med vold og trusler på norske arbeidsplasser har vært stabilt over tid, men det er et stort potensial for å forebygge slike hendelser.


Nøkkelen til effektiv forebygging

Det er totalt 7,1 prosent av alle sysselsatte i Norge som er utsatt for trusler eller vold på arbeidsplassen. Det er 187.000 personer i det norske arbeidslivet.

Bilde av NEOSiAM 2021 fra Pexels