top of page

Mange kan forebygge vold og trusler på arbeidsplassen

Antall hendelser med vold og trusler på norske arbeidsplasser har vært stabilt over tid, men det er et stort potensial for å forebygge slike hendelser.


Nøkkelen til effektiv forebygging

Det er totalt 7,1 prosent av alle sysselsatte i Norge som er utsatt for trusler eller vold på arbeidsplassen. Det er 187.000 personer i det norske arbeidslivet.

Bilde av NEOSiAM 2021 fra Pexels


Vold og trusler på arbeidsplassen øker risikoen for å utvikle psykiske plager, og risikoen for legemeldt sykefravær. Men det er et stort potensial til å forebygge dette sykefraværet.

Det finnes ikke en klar oppskrift for hvordan en kan forebygge vold og trusler i arbeidet, men det viktigste er å organisere, planlegge og gjennomføre arbeidet på måter som minimerer risiko.


Kvinner er mest utsatt

Det er klart flere kvinner enn menn som er utsatt, og yrkene med høyest førekomst av vold og trusler på jobben er kvinnedominerte yrker, med unntak av politi og vakt.

– Trusler og vold gjelder mange ulike yrkesgrupper. Det er ulikt hvilke type hendelser som kan skje, og hvem som står bak hendelsene. Det kan være elevar, kunder, klienter, pasienter og brukere


Comments


bottom of page