Informasjon om smittevern og karantene ved Koronavirus på hotell

Basert på tilgjengelig informasjon om Koronaviruset har vi for våre medlemmer utarbeidet et enkelt informasjonsskriv om smittevern og karantene ved hotell. Informasjonsskrivet beskriver forebygging av smitte, håndtering av gjest med symptomer på smitte, rengjøring av rom og fellesarealer samt ivaretakelse av ansatte.Teksten under er et utdrag fra informasjonsskrivet som du kan lese her