top of page

Endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid

Fra 1. januar ble reglene for arbeidsgivere som ønsker å ansette noen på deltid skjerpet. Fra nå av er hovedregelen at arbeidstakere skal ansettes på heltid, og deltidsansatte får styrket fortrinnsretten til hel stilling.Her arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: NTBDet er innført to lovendringer som skal styrke fortrinnsretten til deltidsansatte. Etter arbeidsmiljøloven skal fortrinnsretten også gjelde før ny innleie i virksomheten, i tillegg til at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter og lignende.


Arbeidsgiver skal dokumentere behov for ansettelser i deltidsstillinger, og drøfte dette spørsmålet med tillitsvalgte. Arbeidstilsynet skal ha myndighet til å håndheve at arbeidsgiver følger denne plikten. Tillitsvalgte kan være verneombud eller andre representanter for de ansatte, og er ikke begrenset til å gjelde tillitsvalgte i tariffrettslig forstand.


Dokumentasjons- og drøftingskravet må ses i sammenheng. Det er viktig at dokumentasjonen gir nok informasjon til at partene kan gjennomføre en reell drøfting av virksomhetens bruk av deltid. Partene har stor frihet når det gjelder den nærmere gjennomføringen av drøftingsprosessen, og vil derfor kunne tilpasse prosessen ut fra behovene i den enkelte virksomhet og sak.


Les mer på Regjeringen.no

Comments


bottom of page