top of page

God morgen med NHO Viken Oslo: Sykefraværsoppfølging. Få inntil kr. 20.000,- i tilskudd fra NAV per

28.10 kl 07:30 til 09:30, Quality Hotel Olavsgaard, Lillestrøm

Medarbeidere med langvarig eller gjentagende fravær? Krevende å navigere frem til en løsning der de kan fungere i jobben sin eller alternativt arbeid? Hvordan kan du som arbeidsgiver få nytte av Ekspertbistand-ordningen?

PROGRAM

07:30 – 08.00 Frokostbuffet og morgenprat til god kaffe 08:00 – 08:10 Velkommen ved regionadvokat i NHO Viken Oslo, Morten G. Jansson 08:10 – 08:40 Ekspertbistand på arbeid og inkludering fra Stepp Inn                              ved Elisabeth Johnsen, fagkoordinator                              og Børge Jensen, fagkoordinator 08:40 – 09:10 Ekspertbistand fra bedriftshelsetjenesten ved HMSdesign AS                              med Ole Anders Grong 09:10 – 09:30 Spørsmål til ekspertene og avrunding


Comments


bottom of page