top of page

Forlenger gjeldende IA-avtale med to år

–Arbeidsmiljøet handler om arbeidet, og hvordan man planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et fortsatt trykk på å formidle helhetlig og kvalitetssikret kunnskap på dette feltet til den enkelte virksomhet er viktig for å sikre resultater av alt det gode arbeidet som har blitt gjennomført innenfor treparts-samarbeidet over de siste årene.