top of page

Få en god start på arbeidsforholdet

Et godt onboardingprogram er noe av det smarteste du kan ha på plass for å sørge for at vellykket rekruttering utvikler seg til et vellykket arbeidsforhold. Med god onboarding beholder du talentene, skaper gode ansattopplevelser, og prestasjonene blir bedre. Uten, risikerer du å måtte starte rekrutteringprosessen på nytt etter bare få måneder.


Onboarding
Onboarding

Alle nyansatte, uavhengig av tidligere erfaring, og hvilken rolle vedkommende skal inn i har nytte av onboar


ding. For noen er det kanskje det første møtet med arbeidslivet etter endt utdanning, mens andre tar steget inn i ny lederrolle. Til og med ved intern mobilitet hvor medarbeidere går over i lederroller eller til nye arbeidsområder, vil elementer av onboarding og transisjon være på sin plass for å sikre suksess i ny rolle.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page