top of page

Endringer i lovverket om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Fra og med 1.1.2024 trer endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til vernetjenesten – verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) i kraft. Hensikten er å styrke arbeidstakernes rettigheter og vern i arbeidslivet.


Dette innebærer at flere virksomheter må ha verneombud og AMU, samt opplæring av både verneombud og medlemmer av AMU. Endringene innebærer også en utvidelse av verneombudets ansvar.
Fra og med 1.1.2024 trer endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til vernetjenesten - verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) i kraft. Hensikten er å styrke arbeidstakernes rettigheter og vern i arbeidslivet. Dette innebærer at flere virksomheter må ha verneombud og AMU, samt opplæring av både verneombud og medlemmer av AMU. Endringene innebærer også en utvidelse av verneombudets ansvar.

Endringene kort oppsummert:

  • I virksomheter med 5 eller flere arbeidstakere skal det velges minst ett verneombud. Dersom det er færre enn 5 arbeidstakere kan det avtales en annen ordning.

  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU) skal opprettes i virksomheter med flere enn 30 ansatte. Det skal også opprettes i virksomheter med 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet likevel bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med færre enn 30 arbeidstakere.

  • Verneombudets ansvar utvides til også å omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere. Videre er det presisert at verneombudets særlige påseplikt også omfatter arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø.


Om dere må etablere AMU eller velge verneombud kan vi tilby dere lovpålagt kurs.

Les mer om hvilke kurs vi tilbyr:


Comentarios


bottom of page