top of page

Arbeidstilsynet skal kontrollere at krav i Covid-19-forskriften overholdes

Arbeidstilsynet skal kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt og risikovurdert covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smitte.


Arbeidstilsynet skal kontrollere at alle arbeidstakere har fått informasjon om covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og om tiltakene som er iverksatt for å forebygge smitte, og på hvilken måte arbeidstakerne har fått denne informasjonen. Informasjon må være gitt på et språk arbeidstakerne forstår og legge til rette for at de kan bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.