top of page

Arbeidstilsynet skal kontrollere at krav i Covid-19-forskriften overholdes

Arbeidstilsynet skal kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt og risikovurdert covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smitte.


Arbeidstilsynet skal kontrollere at alle arbeidstakere har fått informasjon om covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og om tiltakene som er iverksatt for å forebygge smitte, og på hvilken måte arbeidstakerne har fått denne informasjonen. Informasjon må være gitt på et språk arbeidstakerne forstår og legge til rette for at de kan bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.Særskilt om serveringssteder

Arbeidsgiver skal sikre at kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift overholdes, herunder at arbeidsgiver har tiltak eller rutiner som sikrer:

  • at besøkende og personell kan holde minst 1 meter avstand

  • hygiene og renhold og at disse rutinene blir overholdt

  • at ansatte minner gjestene på avstandskravene

  • at serveringssteder som har skjenkebevilgning registrerer kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det

  • at ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester

  • at serveringssteder som har skjenkebevilling ikke slipper inn gjester etter kl. 22.00

  • utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven skal opphøre kl. 24.00. Konsum av skjenket alkoholholdig drikke må opphøre senest 30 minutter etter dette

Bình luận


bottom of page